تولیدات ما

در اینجا لیستی از بهترین تولیدات داخلی شرکت سلیم آریا نوش قرار دارد که شامل انواع مختلف چای سیاه می‌شود.

تولیدات ما

تولیدات ما

WhatsApp Image 2021 09 01 at 13.10.22

چای سیاه خارجی دوقوچ

شکسته نیم ریز اعلا آسام هندوستان
450گرمی

IMG 20210926 WA0004

چای گلیران سبز

باروتی زرین سوپر ممتاز سیلان
1000گرمی

WhatsApp Image 2021 09 01 at 13.17.05 1

چای زرین دو قوچ

شکسته سوپر زرین اعلا هندوستان
500 گرمی

IMG 20210926 WA0005

چای سیاه چاقو سبز

چای سیاه باروتی خارجی
1000 گرمی

WhatsApp Image 2021 09 01 at 13.08.34

چای ارل گری عطری

شکسته نیم ریز اعلا آسام هندوستان
450 گرمی

IMG 20210926 WA0003

چای سیاه گلیران

باروتی ممتاز زرین
1000 گرمی

WhatsApp Image 2021 09 01 at 13.06.14

چای سیاه قهرمان

باروتی زرین سوپر ممتاز سیلان
2500 گرمی

WhatsApp Image 2021 09 01 at 13.12.59

چای سیاه دوقوچ طلایی

شکسته سوپر زرین اعلا هندوستان
2500 گرمی