تولیدات ما

در اینجا لیستی از بهترین تولیدات داخلی شرکت سلیم آریا نوش قرار دارد که شامل انواع مختلف چای سیاه می‌شود.

تولیدات ما

تولیدات ما

چای سیاه خارجی دوقوچ

شکسته نیم ریز اعلا آسام هندوستان
450گرمی

چای گلیران سبز

باروتی زرین سوپر ممتاز سیلان
1000گرمی

چای زرین دو قوچ

شکسته سوپر زرین اعلا هندوستان
500 گرمی

چای سیاه چاقو سبز

چای سیاه باروتی خارجی
1000 گرمی

چای ارل گری عطری

شکسته نیم ریز اعلا آسام هندوستان
450 گرمی

چای سیاه گلیران

باروتی ممتاز زرین
1000 گرمی

چای سیاه قهرمان

باروتی زرین سوپر ممتاز سیلان
2500 گرمی

چای سیاه دوقوچ طلایی

شکسته سوپر زرین اعلا هندوستان
2500 گرمی