چای سیلان

چای سیلان به چای تولید شده در ارتفاعات سریلانکا گفته می شود که قبلاً آن منطقه سیلان نامیده می‌شد.

مانند سایر انواع چای، چای سیلان هم از برگ های خشک و فرآوری شده گیاه چای، Camellia sinensis تهیه می شود.

اما چای سیلان حاوی غلظت بالاتری از چندین آنتی اکسیدان، از جمله میریستین، کورستین، و کامفرول باشد .

همچنین گفته می شود که از نظر طعم چای سیلان با چای های دیگر کمی متفاوت است. نت مرکبات و طعم کامل چای به دلیل شرایط محیطی منحصر به فردی است که در آن رشد می کند.

چای سیلان معمولاً در انواع اولانگ، سبز، سیاه و سفید سیلان موجود است – که بر اساس روش‌های پردازش و تولید خاص متفاوت است.

انواع چای سیلان

چای گلیران

banafsh goliran

چای گلیران بنفش

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 333 - کارتن 10 کیلویی

pink goliran

چای گلیران صورتی

شکسته زرین ممتاز سیلان
لات : 724 - کارتن 10 کیلویی

brown goliran

چای گلیران قهوه‌ای

باروتی ممتاز سیلان
لات : 404 - کارتن 10 کیلویی

green goliran

چای گلیران سبز

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 720 - کارتن 10 کیلویی

gold goliran

چای گلیران طلایی

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 444 - کارتن 10 کیلویی

supper goliran

چای سوپر گلیران ممتاز

باروتی زرین سوپر مممتاز سیلان
لات : 222 - کارتن 10 کیلویی

red goliran

چای گلیران قرمز

باروتی ممتاز سیلان
لات : 888 - کارتن 10 کیلویی

orang goliran

چای گلیران نارنجی

نیم ریز شکسته ممتاز سیلان
لات : 123 - کارتن 10 کیلویی

yellow goliran

چای گلیران زرد

نیم ریز شکسته ممتاز سیلان
لات : 824 - کارتن 10 کیلویی

silver goliran

چای گلیران نقره‌ای

باروتی زرین ممتاز
لات : 777 - کارتن 10 کیلویی

چای قهرمان

qahreman green pr

چای قهرمان سبز

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 820 - کارتن 10 کیلویی

qahreman supper

چای سوپر قهرمان

باروتی زرین سوپر ممتاز سیلان
لات : 222 - کارتن 10 کیلویی

qahreman bn pr

چای قهرمان بنفش

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 333 - کارتن 10 کیلویی

qahreman qalam pr

چای قهرمان قلم

قلم ممتاز سیلان
کارتن 10 کیلویی

qahreman pink pr

چای قهرمان صورتی

شکسته زرین ممتاز آسام
لات : 824 - کارتن 10 کیلویی

shampion pr scaled

چای شامپیون

قلم ممتاز سیلان
کارتن 10 کیلویی

qahreman gold pr

چای قهرمان طلایی

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 555 - کارتن 10 کیلویی

چای چراغ راهنما

rahnma green pr

چای چراغ راهنما سبز

باروتی زرین سوپر ممتاز
لات : 222 - کارتن 10 کیلویی

rahnma black2 pr

چای دوچراغ راهنما مشکی

شکسته ممتاز سیلان
لات : 606 - کارتن 10 کیلویی

rahnma yellow pr

چای چراغ راهنما زرد

باروتی ممتاز سیلان
لات : 888 - کارتن 10 کیلویی

rahnma purple pr

چای چراغ راهنما بنفش

باروتی زرین ممتاز سیللان
لات : 333 - کارتن 10 کیلویی

rahnma red pr

چای سه چراغ راهنما قرمز

شکسته زرین سوپر ممتاز آسام
لات : 555 - کارتن 10 کیلویی

rahnma gold pr

چای چراغ راهنما طلایی

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 444 - کارتن 10 کیلویی

rahnma black pr

چای چراغ راهنما مشکی

شکسته ممتاز سیلان
لات : 505 - کارتن 10 کیلویی

چای یو نی تی

uniti ng pr

چای یو نی تی نقره‌ای

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 111 - کارتن 10 کیلویی

uniti pink

چای یو نی تی صورتی

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 606 - کارتن 10 کیلویی

uniti blue

چای یو نی تی آبی

قلم ممتاز سیلان
لات : 666 - کارتن 10 کیلویی

uniti orange

چای یو نی تی نارنجی

شکسته زرین سیلان
لات : 125 - کارتن 10 کیلویی

uniti gold pr

چای یو نی تی طلایی

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 444 - کارتن 10 کیلویی

uniti supper

چای سوپر یو نی تی

باروتی زرین سوپر ممتاز
لات : 777 - کارتن 10 کیلویی

uniti green

چای یو نی تی سبز

باروتی سوپر ممتاز سیلان
لات : 222 - کارتن 10 کیلویی

uniti yw pr

چای یو نی تی زرد

شکسته ممتاز سیلان
لات : 525 - کارتن 10 کیلویی

uniti brown

چای یو نی تی قهوه‌ای

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 808 - کارتن 10 کیلویی

uniti bn pr

چای یو نی تی بنفش

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 303 - کارتن 10 کیلویی

uniti black

چای یو نی تی مشکی

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 606 - کارتن 10 کیلویی

uniti red

چای یو نی تی قرمز

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 888 - کارتن 10 کیلویی