چای سیلان

چای سیلان به چای تولید شده در ارتفاعات سریلانکا گفته می شود که قبلاً آن منطقه سیلان نامیده می‌شد.

مانند سایر انواع چای، چای سیلان هم از برگ های خشک و فرآوری شده گیاه چای، Camellia sinensis تهیه می شود.

اما چای سیلان حاوی غلظت بالاتری از چندین آنتی اکسیدان، از جمله میریستین، کورستین، و کامفرول باشد .

همچنین گفته می شود که از نظر طعم چای سیلان با چای های دیگر کمی متفاوت است. نت مرکبات و طعم کامل چای به دلیل شرایط محیطی منحصر به فردی است که در آن رشد می کند.

چای سیلان معمولاً در انواع اولانگ، سبز، سیاه و سفید سیلان موجود است – که بر اساس روش‌های پردازش و تولید خاص متفاوت است.

انواع چای سیلان

چای سیلان گلیران

چای گلیران بنفش

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 333 - کارتن 10 کیلویی

چای گلیران صورتی

شکسته زرین ممتاز سیلان
لات : 724 - کارتن 10 کیلویی

چای گلیران قهوه‌ای

باروتی ممتاز سیلان
لات : 404 - کارتن 10 کیلویی

چای گلیران سبز

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 720 - کارتن 10 کیلویی

چای گلیران طلایی

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 444 - کارتن 10 کیلویی

چای سوپر گلیران ممتاز

باروتی زرین سوپر مممتاز سیلان
لات : 222 - کارتن 10 کیلویی

چای گلیران قرمز

باروتی ممتاز سیلان
لات : 888 - کارتن 10 کیلویی

چای گلیران نارنجی

نیم ریز شکسته ممتاز سیلان
لات : 123 - کارتن 10 کیلویی

چای گلیران زرد

نیم ریز شکسته ممتاز سیلان
لات : 824 - کارتن 10 کیلویی

چای گلیران نقره‌ای

باروتی زرین ممتاز
لات : 777 - کارتن 10 کیلویی

چای سیلان قهرمان

چای قهرمان سبز

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 820 - کارتن 10 کیلویی

چای سوپر قهرمان

باروتی زرین سوپر ممتاز سیلان
لات : 222 - کارتن 10 کیلویی

چای قهرمان بنفش

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 333 - کارتن 10 کیلویی

چای قهرمان قلم

قلم ممتاز سیلان
کارتن 10 کیلویی

چای قهرمان صورتی

شکسته زرین ممتاز آسام
لات : 824 - کارتن 10 کیلویی

چای شامپیون

قلم ممتاز سیلان
کارتن 10 کیلویی

چای قهرمان طلایی

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 555 - کارتن 10 کیلویی

چای سیلان چراغ راهنما

چای چراغ راهنما سبز

باروتی زرین سوپر ممتاز
لات : 222 - کارتن 10 کیلویی

چای دوچراغ راهنما مشکی

شکسته ممتاز سیلان
لات : 606 - کارتن 10 کیلویی

چای چراغ راهنما زرد

باروتی ممتاز سیلان
لات : 888 - کارتن 10 کیلویی

چای چراغ راهنما بنفش

باروتی زرین ممتاز سیللان
لات : 333 - کارتن 10 کیلویی

چای سه چراغ راهنما قرمز

شکسته زرین سوپر ممتاز آسام
لات : 555 - کارتن 10 کیلویی

چای چراغ راهنما طلایی

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 444 - کارتن 10 کیلویی

چای چراغ راهنما مشکی

شکسته ممتاز سیلان
لات : 505 - کارتن 10 کیلویی

چای سیلان یو نی تی

چای یو نی تی نقره‌ای

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 111 - کارتن 10 کیلویی

چای یو نی تی صورتی

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 606 - کارتن 10 کیلویی

چای یو نی تی آبی

قلم ممتاز سیلان
لات : 666 - کارتن 10 کیلویی

چای یو نی تی نارنجی

شکسته زرین سیلان
لات : 125 - کارتن 10 کیلویی

چای یو نی تی طلایی

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 444 - کارتن 10 کیلویی

چای سوپر یو نی تی

باروتی زرین سوپر ممتاز
لات : 777 - کارتن 10 کیلویی

چای یو نی تی سبز

باروتی سوپر ممتاز سیلان
لات : 222 - کارتن 10 کیلویی

چای یو نی تی زرد

شکسته ممتاز سیلان
لات : 525 - کارتن 10 کیلویی

چای یو نی تی قهوه‌ای

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 808 - کارتن 10 کیلویی

چای یو نی تی بنفش

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 303 - کارتن 10 کیلویی

چای یو نی تی مشکی

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 606 - کارتن 10 کیلویی

چای یو نی تی قرمز

باروتی زرین ممتاز سیلان
لات : 888 - کارتن 10 کیلویی