چای شکسته ممتاز

چای شکسته ممتاز، کیفیت و مرغوبیتی مانند چای سرگل بهاره را دارد، با این تفاوت که درصد خلوص آن کمتر است و در کارخانه های چای به واسطه فیلترهای مخصوص جدا میشود. زمان دم این نوع چای اندکی بیشتر از سایر چای های سیاه هست و ماندگاری بسیار قابل قبولی دارد.

چای شکسته ممتاز

محصولات شکسته ممتاز