چای کنیا

چای، درآمد اصلی ارزی برای کنیا است. بیشتر چای تولیدی در کنیا چای سیاه است که چای سبز، چای زرد و چای سفید به سفارش تولید کنندگان عمده چای تولید می‌شود.

چای کنیا

چای سی تی سی قوچ نشان

چای قوچ نشان

سی تی سی کله مورچه‌ای ممتاز کنیا
لات : 111 - کیسه 10 کیلویی

سی تی سی کنیا

سی تی سی شکری ممتاز کنیا
لات : 9034 - کیسه 34 کیلویی