سوالات متداول چای می‌توانند متنوع باشند و به ویژه بسته به فرهنگ و منطقه مختلف، ممکن است تفاوت داشته باشند. اما سعی کرده ایم در زیر به چند سوال و پاسخ متداول در مورد چای پاسخ دهیم: