چای چین

چای نوشیدنی است که از برگ های گیاه چای (Camellia sinensis) و آب جوشیده تهیه می شود. برگ های چای با استفاده از روش های سنتی چینی فرآوری می شوند. چای چینی در طول روز، از جمله در طول وعده های غذایی، به عنوان جایگزینی برای آب ساده، رفاه یا برای لذت ساده مصرف می شود.

چین بزرگترین تولید کننده چای در جهان است. چای در چین قدمت زیادی دارد و با فرهنگ مردم آن کشور گره خورده است. 

در سال ۲۰۱۶ تولید جهانی چای تقریباً ۶ میلیون تن بوده‌است که چین با ۴۰٪ تولید بزرگترین تولیدکننده چای در جهان است.

چای چین

چای بونسای چین

چای سبز بونسای
(کارتن سبز)

چای سبز ساچمه‌ای سوپر ممتاز
لات : 100 - کارتن 10 کیلویی

چای سفید بونسای

چای سفید سوپر ممتاز
لات : 500 - کارتن 10 کیلویی

چای سبز بونسای
(کارتن قرمز)

چای سبز ساچمه‌ای ممتاز
لات : 200 - کارتن 10 کیلویی

چای سبز بونسای
(کارتن زرد)

چای سبز ساچمه‌ای
لات : 300 - کارتن 10 کیلویی

چای سبز بونسای
(کارتن آبی)

چای سبز ساچمه‌ای ممتاز
لات : 400 - کارتن 10 کیلویی