استفاده از دم کرده به عنوان مصارف دارویی در هند چیز جدیدی نیست. اسناد نشان می دهد که این چای هندی 500 سال قبل از میلاد مصرف می شده است. طب آیورودا مدت ها قبل از اینکه چای به عنوان یک نوشیدنی تجاری در هند در نظر گرفته شود، از دمنوش های گیاهی به عنوان یک درمان دارویی استفاده می کرد.

امروزه، هند چندین منطقه تولید کننده دارد: آسام، دارجیلینگ، نیلگیری، دورس-ترای، کانگرا، مونار، که به چند مورد اشاره می کنیم. هر منطقه هویت خاص خود را دارد.

فیلتر