وقتی مردم به طور کلی از چای صحبت می کنند، اغلب به دنبال چای سیاه خارجی و چای اصل هستند. چای صبحانه، چای شیرین، چای سرد، چای بعد از ظهر همه از چای‌های معروفی هستند که معمولاً با استفاده از چای سیاه خارجی تهیه می شوند. حتی ترکیب محبوب صبحانه انگلیسی و ارل گری از برگ های چای سیاه تهیه می شود.

چای با کیفیت و عالی، طعم و مزه قوی و قابل تشخیصی خواهد داشت. به آرامی میل کنید و اجازه دهید آن را روی قسمت های مختلف زبان شما بچرخد. شما باید بتوانید نت های طعم و حس های دهانی متفاوت را متوجه شوید.

اگر طعم هایی که به سختی قابل توجه باشند یا بیش از حد سخت یا مزه شیمیایی ناخوشایند دارند، نشانه این است که شما چای بی کیفیت یا قدیمی می نوشید.

فیلتر